Privacy

Kitedeal.nl is een webshop van Flyboarden.nl. Flyboarden.nl houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese richtlijnen en de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). Meer informatie over de DDMA kunt u vinden op http://www.ddma.nl. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal functies in de website is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een zorgvuldige afhandeling van uw aankopen. Wij stellen uw persoonsgegevens nimmer ter beschikking aan derden. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de gegevens die u zelf in de website invult wanneer u een order plaatst, het contactformulier gebruikt of een klant ervaring schrijft. Als u vragen heeft over de manier waarop Flyboarden.nl met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: info@flyboarden.nl

U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen.

Flyboarden.nl houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft. Als u het met de privacy statement oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze website. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy statement aan te brengen. Wanneer u van deze website gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt zijn (is), wordt u geacht de privacy statement te hebben geaccepteerd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Cookies worden gebruikt om de reviews, vragen en antwoorden op Flyboarden.nl betrouwbaar te houden. Wanneer het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doen wij dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie over Mozilla Firefox over cookies of op http://browser.netscape.com voor meer informatie van Netscape over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.